[20] 1 Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare coepit ne quid gravius in fratrem statueret: 2 scire se illa esse vera, nec quemquam ex eo plus quam se doloris capere, propterea quod, cum ipse gratia plurimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adulescentiam posset, per se crevisset; 3 quibus opibus ac nervis non solum ad minuendam gratiam, sed paene ad perniciem suam uteretur. 7 Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumem. en "The emperor accordingly sent the Senate a speech in which he argued that both ought to be removed from the State, and made it a reproach against Cassius that among his ancestors' busts he had specially revered that of Caius Cassius, which bore the inscription ""to the Party-Leader."" 2 Eo opere perfecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si se invito transire conentur, prohibere possit. In this volume well-known experts on Lucan examine the poetological, narratological and stylistic techniques the author employed to write on the theme of civil war. Caesar, the orator, given free hand as a writer to depict his own ethos and that of his enemies, is able to present them as the sorts of people who are inclined to do certain sorts of things. Namque omnium rerum quae ad bellum usui erant summa erat in eo oppido facultas, 2 idque natura loci sic muniebatur ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen [alduas] Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit, 3 reliquum spatium, quod est non amplius pedum MDC, qua flumen intermittit, mons continet magna altitudine, ita ut radices eius montis ex utraque parte ripae fluminis contingant, 4 hunc murus circumdatus arcem efficit et cum oppido coniungit. [41] 1 Hac oratione habita mirum in modum conversae sunt omnium mentes summaque alacritas et cupiditas belli gerendi innata est, 2 princepsque X. legio per tribunos militum ei gratias egit quod de se optimum iudicium fecisset, seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit. The rhetorical methods by which Caesar achieves this, however, have only recently drawn greater scrutiny as the implications of the highly self-aware, literary history-writing practiced by the … In the Bellum Gallicum there are gradations of Otherness, but Caesar rejected “numerous … opportunities to draw a sharp distinction between Roman self and alien other.”1 Instead of Roman/Barbarian, the important division is between tribes allied with or favorable towards Rome and those hostile to Roman interests. 4 Multo denique die per exploratores Caesar cognovit et montem a suis teneri et Helvetios castra movisse et Considium timore perterritum quod non vidisset pro viso sibi renuntiavisse. 2 Conloquendi Caesari causa visa non est, et eo magis quod pridie eius diei Germani retineri non potuerant quin tela in nostros coicerent. Along the way, Grillo uses a variety of approaches including, among others, a careful analysis of word choice and meaning, narrative structure, prose rhythm, and focalization to reveal how Caesar persuades. It will serve those without Latin less well. The Latintitle Commentarii de Bello Civili is often retained as the title of the book in English translations of the work. 13 Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam. The chapter ends with an extended analysis of the discovery of the silver dinnerware and elaborate bowers set up in Pompey’s camp to celebrate a victory feast after Pharsalus. 4 Nihilo setius Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem propulsare, tertiam opus perficere iussit. 7 Divico respondit: ita Helvetios a maioribus suis institutos esse uti obsides accipere, non dare, consuerint; eius rei populum Romanum esse testem. "Traditional approaches have reduced Caesar's Bellum Civile to a tool for teaching Latin or to one-dimensional propaganda, thereby underestimating its artistic properties and ideological complexity. 2 Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. Quibus rebus Caesar vehementer commotus maturandum sibi existimavit, ne, si nova manus Sueborum cum veteribus copiis Ariovisti sese coniunxisset, minus facile resisti posset. 5 Hic pagus unus, cum domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum sub iugum miserat. [38] 1 Cum tridui viam processisset, nuntiatum est ei Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum Vesontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere [triduique viam a suis finibus processisse]. Ea disiecta gladiis destrictis in eos impetum fecerunt. 6 Qui se ex his minus timidos existimari volebant, non se hostem vereri, sed angustias itineris et magnitudinem silvarum quae intercederent inter ipsos atque Ariovistum, aut rem frumentariam, ut satis commode supportari posset, timere dicebant. These external touchstones keep in mind the sometimes contentious problem of what really happened. Conantes dicere prohibuit et in catenas coniecit. If one buys the parallels, then Caesar rescripts these demonstrations of Pompey’s prestige as previous examples of Pompey’s hubris and luxuria. 3 Helvetii, seu quod timore perterritos Romanos discedere a se existimarent, eo magis quod pridie superioribus locis occupatis proelium non commisissent, sive eo quod re frumentaria intercludi posse confiderent, commutato consilio atque itinere converso nostros a novissimo agmine insequi ac lacessere coeperunt. Chapter five demonstrates how Caesar deploys the loci of Otherness against the Pompeians. Eorum qui domum redierunt censu habito, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium C et X. Cur in suas possessiones veniret? The Classics Page. [49] 1 Ubi eum castris se tenere Caesar intellexit, ne diutius commeatu prohiberetur, ultra eum locum, quo in loco Germani consederant, circiter passus DC ab his, castris idoneum locum delegit acieque triplici instructa ad eum locum venit. Amazon.com: C. Iuli Caesaris commentarii de bello civili (Bellum civile, or Civil War) (Oxford Classical Texts) (9780199659746): Damon, Cynthia: Books [14] 1 His Caesar ita respondit: eo sibi minus dubitationis dari, quod eas res quas legati Helvetii commemorassent memoria teneret, atque eo gravius ferre quo minus merito populi Romani accidissent; 2 qui si alicuius iniuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere; sed eo deceptum, quod neque commissum a se intellegeret quare timeret neque sine causa timendum putaret. 6 Docebat etiam quam veteres quamque iustae causae necessitudinis ipsis cum Haeduis intercederent, 7 quae senatus consulta quotiens quamque honorifica in eos facta essent, ut omni tempore totius Galliae principatum Haedui tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam adpetissent. 2 His omnibus rebus unum repugnabat, quod Diviciaci fratris summum in populum Romanum studium, summum in se voluntatem, egregiam fidem, iustitiam, temperantiam cognoverat; nam ne eius supplicio Diviciaci animum offenderet verebatur. Cum vellet, congrederetur: intellecturum quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos XIIII tectum non subissent, virtute possent. Civil Wars Book 3 (48-47 B.C.E.) Chapter six examines the alienating viewpoint of the Pompeians with the assimilating viewpoint of Caesar.2 Grillo expands upon the use of these terms by showing the relevance here of juridical rhetoric. Ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet. Unlike the Pompeian Afranius, Caesar can order his troops to march at night without danger of desertion. 4 Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est. [11] 1 Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant eorumque agros populabantur. Caesar’s word choices underscore the commitment of his own troops. 15 Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibique eam praetoriam cohortem futuram. Consul— equivalent of the Roman president; there were two each year. 5 Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Chapter two describes how Caesar represents himself as having a number of desirable virtues. [23] 1 Postridie eius diei, quod omnino biduum supererat, cum exercitui frumentum metiri oporteret, et quod a Bibracte, oppido Haeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius milibus passuum XVIII aberat, rei frumentariae prospiciendum existimavit; itaque iter ab Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit. [29] 1 In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum qui arma ferre possent, et item separatim, quot pueri, senes mulieresque. 2 Renuntiatum est facilem esse. [36] 1 Ad haec Ariovistus respondit: ius esse belli ut qui vicissent iis quos vicissent quem ad modum vellent imperarent. Julius Caesar: The Civil War: Book III (Warminster: Aris & Philips, 1993) 0856685836. Cum ab his saepius quaereret neque ullam omnino vocem exprimere posset, idem Diviacus Haeduus respondit: 4 hoc esse miseriorem et graviorem fortunam Sequanorum quam reliquorum, quod soli ne in occulto quidem queri neque auxilium implorare auderent absentisque Ariovisti crudelitatem, 5 velut si coram adesset, horrerent, propterea quod reliquis tamen fugae facultas daretur, Sequanis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum oppida omnia in potestate eius essent, omnes cruciatus essent perferendi. Qui cupidius novissimum agmen insecuti alieno loco cum equitatu Helvetiorum proelium committunt; et pauci de nostris cadunt. Is sibi legationem ad civitates suscipit. 4 Quod sua victoria tam insolenter gloriarentur quodque tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur, eodem pertinere. an speculandi causa? In Caesar's Civil War: Historical Reality and Fabrication, Westall combines literary analysis of Caesar’s Bellum Civile with a concern for the socio-economic history of the Roman empire. 3 Caesar suas copias in proximum collem subducit, aciem instruit. 14 Itaque se quod in longiorem diem conlaturus fuisset repraesentaturum et proxima nocte de quarta vigilia castra moturum, ut quam primum intellegere posset utrum apud eos pudor atque officium an timor plus valeret. It is sometimes shortened to just "Civil Wars", "About the Civil Wars", and "The Civil War", in English translations. 5 Ubi se diutius duci intellexit et diem instare quo die frumentum militibus metiri oporteret, convocatis eorum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Diviciaco et Lisco, qui summo magistratui praeerat, quem vergobretum appellant Haedui, qui creatur annuus et vitae necisque in suos habet potestatem, graviter eos accusat, 6 quod, cum neque emi neque ex agris sumi possit, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus ab iis non sublevetur, praesertim cum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit[; multo etiam gravius quod sit destitutus queritur]. W.A. 7 Denique hos esse eosdem Germanos quibuscum saepe numero Helvetii congressi non solum in suis sed etiam in illorum finibus plerumque superarint, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerint. 8 Favere et cupere Helvetiis propter eam adfinitatem, odisse etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius deminuta et Diviciacus frater in antiquum locum gratiae atque honoris sit restitutus. Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. reverterentur. Dumnorigem ad se vocat, fratrem adhibet; quae in eo reprehendat ostendit; quae ipse intellegat, quae civitas queratur proponit; monet ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet; praeterita se Diviciaco fratri condonare dicit. [21] 1 Eodem die ab exploratoribus certior factus hostes sub monte consedisse milia passuum ab ipsius castris octo, qualis esset natura montis et qualis in circuitu ascensus qui cognoscerent misit. 3 Sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis atque aequitate condicionum perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. 7 Id cum animadvertisset P. Crassus adulescens, qui equitatui praeerat, quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit. 4 Diem ex die ducere Haedui: conferri, comportari, adesse dicere. Underlying Caesar’s representation of events is the idea that the Pompeians are corrupted by their contact with foreign potentates, in contrast to Caesar, who successfully assimilates the best of the Gauls. By comparing some key scenes of potential defection and mutiny, Caesar demonstrates the greater pudor of his men. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant vel vi coacturos ut per suos fines eos ire paterentur. 4 Itaque re frumentaria quam celerrime potuit comparata magnis itineribus ad Ariovistum contendit. The second ending, which closes book two, shows the massacre of Caesar’s forces by foreign cavalry and the Pompeian commander’s betrayal of the survivors when he gives them to Juba for execution. Ipse triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit. [35] 1 His responsis ad Caesarem relatis, iterum ad eum Caesar legatos cum his mandatis mittit: 2 quoniam tanto suo populique Romani beneficio adfectus, cum in consulatu suo rex atque amicus a senatu appellatus esset, hanc sibi populoque Romano gratiam referret ut in conloquium venire invitatus gravaretur neque de communi re dicendum sibi et cognoscendum putaret, haec esse quae ab eo postularet: 3 primum ne quam multitudinem hominum amplius trans Rhenum in Galliam traduceret; deinde obsides quos haberet ab Haeduis redderet Sequanisque permitteret ut quos illi haberent voluntate eius reddere illis liceret; neve Haeduos iniuria lacesseret neve his sociisque eorum bellum inferret. 1. Looking for an examination copy? [4] 1 Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. The “alienating viewpoint,” by contrast, views the opponent as “an alien enemy, a hostis, who threatens one’s own community of obligation yet is also utterly excluded from it” (37). Eo circiter hominum XVI milia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quae copiae nostros terrerent et munitione prohiberent. [8] 1 Interea ea legione quam secum habebat militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, milia passuum XVIIII murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. 6 Quin etiam, quod necessariam rem coactus Caesari enuntiarit, intellegere sese quanto id cum periculo fecerit, et ob eam causam quam diu potuerit tacuisse. 7 Non nulli etiam Caesari nuntiabant, cum castra moveri ac signa ferri iussisset, non fore dicto audientes milites neque propter timorem signa laturos. Because of this and its crisp presentation of Caesar’s modes of persuasion, The Art of Caesar’s ‘Bellum Civile’ is a perfect book for a college level Caesar class and an excellent book for those teaching Caesar at any level. [40] 1 Haec cum animadvertisset, convocato consilio omniumque ordinum ad id consilium adhibitis centurionibus, vehementer eos incusavit: primum, quod aut quam in partem aut quo consilio ducerentur sibi quaerendum aut cogitandum putarent. 2 Legionem Caesar, quam equis devexerat, passibus CC ab eo tumulo constituit. Munitis castris duas ibi legiones reliquit et partem auxiliorum, quattuor reliquas legiones in castra maiora reduxit. 3 Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius voluntate id sibi facere liceat. 4 Dies conloquio dictus est ex eo die quintus. Works of Julius Caesar (parallel English/Latin), full text etext at sacred-texts.com ... (parallel English/Latin) tr. [28] 1 Quod ubi Caesar resciit, quorum per fines ierant his uti conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperavit; reductos in hostium numero habuit; 2 reliquos omnes obsidibus, armis, perfugis traditis in deditionem accepit. 5 Tamen, ut spatium intercedere posset dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum: si quid vellent, ad Id. 2 Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit. 10 Sed peius victoribus Sequanis quam Haeduis victis accidisse, propterea quod Ariovistus, rex Germanorum, in eorum finibus consedisset tertiamque partem agri Sequani, qui esset optimus totius Galliae, occupavisset et nunc de altera parte tertia Sequanos decedere iuberet, propterea quod paucis mensibus ante Harudum milia hominum XXIIII ad eum venissent, quibus locus ac sedes pararentur. Despite the presence of conflict, the community on this view remains fundamentally intact” (29). This terminology is defined in the first chapter of M. Roller’s Constructing Autocracy, Princeton, 2001. Did he treat the defeated as enemies, thereby undercutting his own rhetoric of inclusion? Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system. The notion of mercy is complicated in civil war by the conflation of enemy and citizen. 9 Si quid accidat Romanis, summam in spem per Helvetios regni obtinendi venire; imperio populi Romani non modo de regno, sed etiam de ea quam habeat gratia desperare. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. On the other side were the Populares, who supported the lower classes, known as plebs. 5 His mandavit quae diceret Ariovistus cognoscerent et ad se referrent. Modern Historians 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54. Item populum Romanum victis non ad alterius praescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse. 10 Qui suum timorem in rei frumentariae simulationem angustiasque itineris conferrent, facere arroganter, cum aut de officio imperatoris desperare aut praescribere viderentur. 4 Hi cum tantopere de potentatu inter se multos annos contenderent, factum esse uti ab Arvernis Sequanisque Germani mercede arcesserentur. A. Riggsby, p. 126 in Caesar in Gaul and Rome: War in Words, Austin, 2006, quoted by Grillo (109). The Bellum Civile is a special work in which “the cooperation between the narrator and the general creates multiple possibilities for magnifying the authority of the former and the mastery of the latter” (9). 2 Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit legionum quattuor veteranarum; in summo iugo duas legiones quas in Gallia citeriore proxime conscripserat et omnia auxilia conlocavit, 3 ita ut supra se totum montem hominibus compleret; impedimenta sarcinasque in unum locum conferri et eum ab iis qui in superiore acie constiterant muniri iussit. 8 Item M. Metius repertus et ad eum reductus est. 2 Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; 3 frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. [1] 1 Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. 7 Se prius in Galliam venisse quam populum Romanum. 3 Is ita cum Caesare egit: si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios ubi eos Caesar constituisset atque esse voluisset; 4 sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. [25] 1 Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos proelium commisit. 5 Ex eo proelio circiter hominum milia CXXX superfuerunt eaque tota nocte continenter ierunt [nullam partem noctis itinere intermisso]; in fines Lingonum die quarto pervenerunt, cum et propter vulnera militum et propter sepulturam occisorum nostri [triduum morati] eos sequi non potuissent. 2 Caesar una aestate duobus maximis bellis confectis maturius paulo quam tempus anni postulabat in hiberna in Sequanos exercitum deduxit; hibernis Labienum praeposuit; 3 ipse in citeriorem Galliam ad conventus agendos profectus est. Tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License. [47] 1 Biduo post Ariovistus ad Caesarem legatos misit: velle se de iis rebus quae inter eos agi coeptae neque perfectae essent agere cum eo: uti aut iterum conloquio diem constitueret aut, si id minus vellet, ex suis legatis aliquem ad se mitteret. Grillo argues that the manuscript evidence properly reflects the three book divisions, an opinion with which I heartily concur. The chapter breaks in this translation have been changed to align with those in the 1901 Latin edition of the De Bello Civili, ed. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Cato, the exemplar of moral rectitude, reveals his lack of constancy by abandoning his attempts to prepare Italy for Caesar’s arrival while complaining bitterly about Pompey’s generalship. 3 Itaque prius quam quicquam conaretur, Diviciacum ad se vocari iubet et, cotidianis interpretibus remotis, per C. Valerium Troucillum, principem Galliae provinciae, familiarem suum, cui summam omnium rerum fidem habebat, cum eo conloquitur; 4 simul commonefacit quae ipso praesente in concilio [Gallorum] de Dumnorige sint dicta, et ostendit quae separatim quisque de eo apud se dixerit. An enemy is, in the notional world of the Romans, justly warred upon. 7 Quibus proeliis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio atque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent, coactos esse Sequanis obsides dare nobilissimos civitatis et iure iurando civitatem obstringere sese neque obsides repetituros neque auxilium a populo Romano imploraturos neque recusaturos quo minus perpetuo sub illorum dicione atque imperio essent. 4 Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ut ferendus non videretur. 11 Haec sibi esse curae; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare, iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos brevi tempore iudicaturos. [53] 1 Ita proelium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt nec prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum milia passuum ex eo loco circiter L pervenerunt. ; Lutatius Catulus epigrams, Naevius Bellum Poenicum, Tarentilla, Cum Metellis Altercatio; Pacuvius fortuna & profectio fr., Porcius Licinius epigrams, Valerius Aedituus epigrams, Volcacius Sedigitus iudicium comicorum fr.] [48] 1 Eodem die castra promovit et milibus passuum VI a Caesaris castris sub monte consedit. 5 Tandem vulneribus defessi et pedem referre et, quod mons suberit circiter mille passuum spatio, eo se recipere coeperunt. 2 Ea res per fugitivos L. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur. 5 Petit atque hortatur ut sine eius offensione animi vel ipse de eo causa cognita statuat vel civitatem statuere iubeat. Rather than being a largely annalistic account with occasional linking devices for narrative clarity at book beginnings and ends like the Bellum Gallicum, the Bellum Civile changes the real-time order of the siege of Massilia and Curio’s defeat in North Africa. Bellum Civile —civil war. 14 Nisi quid in Caesare populoque Romano sit auxilii, omnibus Gallis idem esse faciendum quod Helvetii fecerint, ut domo emigrent, aliud domicilium, alias sedes, remotas a Germanis, petant fortunamque, quaecumque accidat, experiantur.

Best Inverter Refrigerator Philippines 2020, Fresh Vitamin Nectar Moisture Glow Face Cream Review, Flex A Lite Dealers, Slow Cooker Braised Pork Belly, Shea Moisture Fruit Fusion Coconut Water Conditioner, Nincada Evolution Level, Oregon Vital Records, Monkey For Sale Craigslist, Small Puddle Jumper,